Миронівська міська ТГ
Офіційний вебсайт
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Маєш ідею — перемагай і роби своє!

Дата: 22.03.2024 08:52
Кількість переглядів: 181

   12  березня стартував но­вий сезон конкурсу бізнес-ідей  "Роби своє".

   Фонд "МХП-Громаді" на під­тримку бізнес-ідей в гро­ма­дах планує спрямувати 10 млн грн. А кожен з пере­мо­жців може розраховувати на грант для  вла­сної справи у сумі до 100 тис грн., — ска­зала під час пре­зентації конкурсу, що від­бу­лась у кулі­на­р­ному центрі МХП, дире­кторка фонду Те­тяна Воло­чай:

— Пишаюся, що наш стра­тегічний донор — компанія МХП —  працює і завдяки їй і ми маємо сили і ресурси пра­цювати в цей важкий час. Спрямовуємо зусилля перева­жно на підтримку військових, допомогу обладнанням, ресу­р­сами.  Разом з тим фонд з пе­рших місяців повномасш­таб­ного вторгнення  займається від­будовою країни, відбудо­вою сталості громад. Ключо­вий показник життєздатності кожної громади — бізнес,  бо коли він є, є зайнятість, нові се­рвіси продукти, є податки в бюджет.  А ще майже всі бізне­си, які ми підтримуємо, пі­д­три­мують військових і їх родини.

   Цей конкурс існує з 2016 ро­ку. І в рік початку повно­ма­сштабної війни вже у квітні пе­ршим в Україні  фонд під­три­мав мікробізнес.  Гранти отри­мали близько 70 бізнес-ідей.  За останні два роки під­тримано понад  150 мікробіз­несів  на за­гальну суму 18 млн грн. У 2023 році об'єднали зусилля з Україн­ським вете­ранським фондом за підтримки мініс­терства у справах вете­ранів.  Фі­нансува­ння отримали ініціа­тиви  10 ветеранів та їх родин.

   У новому етапі конкурсу "Ро­би своє" теж  особливу ува­гу хочемо приділити бізнесам ветеранів  і їх родин. Це наше свідоме рішення — підтримати тих, хто віддав своє здоров'я у боротьбі за Україну, хто втра­тив рідних на війні, але зали­ша­ється незламним і  хоче роз­вивати свої громади.  У цей час важливо об'єднуватися і бути один для одного опорою. Че­рез єднання ми можемо дося­гти перемоги добра над злом.

Яким буде конкурс цього­річ, чим відрізнятиметься від попередніх, розповів керівник відділу національних проектів  Благодійного фонду "МХП –Громаді" Володимир Панче­нко. 

— У цьому році  буде охоп­лено більшу територію — вже 13 областей.

У нас два ключових напря­ми. І перший — не про фінан­су­вання, а про навчання. Адже учасникам конкурсу, які ні­ко­ли не були в бізнесі, спочатку потрібно зареєструватись як фізична особа-підприємець. Для них  розроблено навчаль­ну програму. А  для перемож­ців проводитимуться курси  від провідних фахівців з мар­кетингу, бізнес-планува­ння і довготривалий бухгал­терсь­кий супровід — аж до етапу звітування, — пояснив Воло­димир Панченко.

   В цьому році  збільшено фі­нансування. Благодійний фонд бере на себе не тільки виплату грантів, а й їх оподаткування. Обов'язкова умова — співфі­на­­нсування. Учасникам по­тріб­но вкласти аналогічну гра­нту суму — від 100 тисяч.  Дру­га вимога — проекти ма­ють бути корисними для гро­мади, мати соціальний ефект.  Це — ство­ре­ння робо­чих місць, надання послуг,  потріб­них людям, по­кращення інфра­структури.

    Конкурс "Роби своє" — для тих, хто має ідеї. І важливо, щоб ці ідеї  були життє­здат­ни­ми.

   Грантові кошти можна спря­мувати на закупівлю об­лад­на­ння, сировини. матеріа­лів, по­слуг.

   На презентації прозвучав  заклик до ветеранів і їх родин — подаватись на конкурс. Як свідчать життєві історії пере­можців минулого року, що про­йшли війну, полон,  для них власний бізнес стає віддуши­ною від пережитого під час бо­йових дій.

   Про це говорив і ветеран з Кагарлицької громади Олек­сандр Мозговий. Він здобув грант і  налагодив виробництво арголітових блоків. Побачив скі­льки зруйнованих будинків, споруд соціальної сфери — і все це треба відбудовувати. Кра­­ще не старими  методами, а використати  сучасні, еколо­гіч­ні­ші і дешевші у виготов­ле­нні матеріали, що матимуть пер­с­пективу.  Його блоки  на 75% складаються з деревини, реш­та — цемент  і додаткові суміші.

   Олександр подякував  МХП  і благодійному фонду за те, що допомагають вете­ра­нам повертатися до цивільно­го життя.

   Ще кілька історій  україн­ців, які в такі важкі часи не зла­мались, а започатковують  біз­неси, розвивають, почули при оголошенні нового сезону конкурсу.

   Дмитро Гринь з Вінничи­ни заснував тепличний комплекс і вирощує полуницю — біоло­гічно чисту і безпечну для здо­ров'я.  Завдяки грантовому фі­на­­нсуванню збільшив  своє ви­робництво в три рази порі­вня­но з 2022 роком.  Забезпе­чує яго­дами населення і продає розсаду.  Планує збільшувати ма­сштаби  теплиць,  поповни­ти асортимент сублімованою по­луницею, полуницею в шоко­ладі, джемами.  Тому знову хо­че йти на конкурс, бо фонд "МХП – Громаді" дає можли­вість швидко розвива­тись.

   Юрію Душенку грант допо­міг відновити втрачений внас­лідок війни бізнес. Переїхавши на Черкащину, він взяв участь у конкурсі і тепер вирощує гри­би. Його продукція вже ві­до­ма,  запустив навчальну про­граму, щоб люди могли виро­щувати гриби вдома.

   Артем Розкокоха з Бариші­вки після перемоги в конкурсі "Роби своє" займається виго­тов­ленням євродесертів і вчить  виготовляти тістечка макарон за своїми рецептами. До речі, кондитер пригостив своїми ней­­мовірними смаколиками учасників презентації.

   Загалом у минулому році гранти від Благодійного фонду "МХП – Громаді" отримали  70 переможців конкурсу. Вони відкрили і масштабують влас­ний бізнес  переважно у напря­мі продовольчої безпеки, побу­тових, інформаційно-освітніх послуг, енергетичної безпеки, охорони здоров'я.

   У Миронівській громаді за два минулі роки завдяки участі в  конкурсі "Роби своє" реалі­зовано 6 проектів.

   Маємо мотивуючі прикла­ди відкриття нового бізнесу і його масштабування. У 2022 році грант отримав проект "Операція по спасінню Beauty life". Це салон краси, який з по­чатком війни перевезли з ін­шого міста через обстріли і по­чали розвивати в Миронівці. Він сьогодні працює і руха­є­ться в майбутнє.

   У перший рік війни в на­шому місті переселенці з Доне­цької області відкрили Центр розвитку дитини "Сенсорика" для дітей з особливими потре­бами. Це стало можливим теж завдяки конкурсу "Роби своє". Повіривши у власні сили і в підтримку Благодійного фо­нду "МХП – Громаді", заснов­ни­ки Центру подались на грант і в 2023 році. І знову перемо­г­ли та вклали  кошти у вдоско­налення свого проекту.

   Ще один переможець кон­ку­рсу у 2022 році реалізував  ідею з професійного вироб­ни­цтва прокладок до автомото­техніки. Прагнучи до розшире­ння бізнесу, у 2023 році під­готував новий проект, і знову успіх.

   Грантове фінансування від "МХП – Громаді" у минулому ро­ці здійснило мрію ще однієї миронівчанки, яка  відкрила ма­й­стерню одягу "Katyur emp­ress".

   Тож спробуй і свій шанс от­римати грант. Заявку на участь в конкурсі можна пода­ти  до 9 квітня за спеціальною формою  на сайті https://doyourbusi­ness.­ com.ua/  А 9 травня буде на­з­ва­но  переможців.

   Тож, маєш ідею — подавай проект, вигравай і роби своє!

Фото без описуФото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано