Миронівська міська ТГ
Офіційний вебсайт
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Нові можливості для реабілітації

Дата: 22.03.2024 08:15
Кількість переглядів: 162

   Навіть в умовах війни зав­дяки ініціативі  небайдужих лю­дей вдається  робити добрі спра­ви.  Ще одним  свідченням дієвості громад, які знаходя­ть­ся в тилу, стало відкриття реа­білітаційної зали з сучасним обладнанням для відновлення опорно-рухового апарату.

– Найголовніше – почати ді­я­ти. Решта залежить від напо­легливості, – відзначив голов­ний лікар лікарні відновного лікування Олек­сандр Горку­ша. – У кінці  вересня минулого року між Благодійною орга­нізацією "Благодійний фонд "МХП – Громаді" і Кому­на­ль­ним неко­мерційним під­при­ємством  Ми­ронівської міської ради "Лікарня відновного лі­кува­ння"  за  погодження місь­кого голови Віталія Савенка був підписаний  меморандум про ремонт кімнати відпо­чи­нку бальнеофізіотерапев­тич­ного відділення під реабілі­та­ційну залу. Після проходження  екс­пе­ртизи і тендеру,  в  жовтні почалися будівельні роботи. При цьому лікувальний про­цес не зупинявся. Пацієнти з ро­зумінням поставилися до незручностей.   Будівельна ор­га­нізація своєчасно і якісно ви­конала роботи. БФ "МХП –Гро­маді" закупив необхідне об­ладнання. І ось результат – новий простір і нові можли­во­сті  для відновного лікування.

   Керівник медичного закла­ду висловив вдячність Благо­дійному фонду і його директо­ру Тетяні Волочай за розумі­н­ня і співпрацю, яка розпоча­лась давно. Саме завдяки їй  лі­карня в минулому році отри­ма­ла в своє розпорядження пе­реносний кардіограф та дизе­льний генератор. А тепер ось і новітні тренажери.

– Це місце обрано для реабі­літаційної зали недарма, адже, крім сучасних тренаже­рів, захисники можуть  викори­стову­вати всі інші потужності та пос­луги водолікарні – ванни, ма­са­жі та інші процедури, що в су­купності покращить їхнє здо­ров'я і самопочуття, – заз­начив міський голова Віталій Савен­ко, дякуючи    всім причетним за реалізацію цього проекту. – Завдяки Фонду "МХП – Гро­ма­ді", міській раді і лікарні відновного лікування наші мужні захисники зможуть відновлю­ватися  і набиратися сил після участі в бойових діях. Разом з ва­ми ми продовжуємо підтри­му­вати найважливішу сьогодні   для населення галузь.

   На важливості  реабілітацій­ного об'єкта наголосив  радник мі­ністра охорони здоров'я  Ві­та­лій Власюк:

– Спільними зусиллями вда­лося зробити черговий крок у створенні сучасних умов для амбулаторної реабі­лі­тації.  Ми погодимо підписан­ня пакету з Національною слу­жбою здо­ро­в'я, щоб медичний заклад отримував відповідне фінан­су­вання від держави. Реабілітація сьогодні – один з пріори­тетів для Міністерства охоро­ни здоров'я. Докладаємо зу­силь, щоб поряд з  стаціона­р­ною реабілітаційною допомо­гою реалізувались і ось такі   ма­ленькі  відділення  амбулато­рної реабілітації. Вдячні місь­кій  владі, головному лікарю і колективу, усім, хто долучився до проекту.  А  головний наш со­юзник у цій справі – МХП.

   Директор департаменту  ко­р­поративної соціальної відпо­відальності   ПрАТ МХП Пав­ло Мороз також говорив про важ­ливість партнерства:

– Не було б зацікавленості ке­рівництва даного закладу, ко­лективу,  не було б волі і рі­ше­ння про співпрацю від мі­ського голови, не було б і такого резу­льтату. Усвідом­лю­ючи  наслід­ки війни, проблеми від­новле­ння військових, ми поча­ли спів­працю з реабілітації. Більше 100 військових її вже пройшли. Це перші результати співпраці.  А далі  наступний етап  – осуча­с­нення закладу, яке розпоча­лось з цієї зали.  Компанія МХП  однією з перших в Україні по­чала  впроваджувати нову ве­те­ран­ську політику,  спрямо­ва­ну на  індивідуальний супро­від та комплексну підтримку  військо­вих, ветеранів, і їхніх родин. Вона акумулювалась у програму "МХП Поруч", що спрямована на співробітників наших підприємств та жителів громад. І даний заклад серед ва­жливих складових  цієї прог­рами. Наша компанія і далі го­това рухатись, аби покра­щу­вати цей заклад у партне­рстві з міською радою.  Це важливо для розвитку лікарні і набли­же­ння головної нашої цілі – перемоги у цій несправедливій війні.

   А потім була можливість  ог­лянути реабілітаційну залу і поспілкуватись з спеціалістами медичного закладу та пацієн­тами.

   Лікар-реабілітолог Ірина Липка пояснює, що нова зала стане важливою ланкою у ком­плексному відновному лікува­нні поряд з радоновими ван­нами та фізіопроцедурами. Тут є можливості для віднов­ле­ння всього опорно-рухового апа­ра­ту. Спеціалісти з фізичної реабілітації дуже серйозно і гра­­мотно підходили до облаш­тування цього простору з вра­хуванням вимог інклюзивності та до підбору обладнання – тре­нажерів для індивідуальної фі­зичної терапії, ерготерапії. Тут є все,  щоб комфортно і проду­ктивно проводити заняття. Об­ладнання сучасне, якісне, вже перевірене в роботі. У лікува­ль­­них цілях використовується класична бігова доріжка, на якій медики  допомагають від­нов­лювати координацію рухів, правильну ходу навіть пацієн­там з больовими відчуттями в суглобах. Є набір гир і гантелей  з різною вагою, тренажер "Гре­бля", рамка  з блочною си­с­темою для різних навантажень, шведська стінка, велотре­на­жер.  Зелена зона передбачена для виконання вправ у горизонтальному положенні.  Все це обладнання  в руках досвід­чених медиків стає дієвим інструментом реабілітації після поранень, травм, операційних втручань.

   Такий простір у громаді   дасть можливість   військовим отримати якісні послуги за   су­часними реабілітаційними протоколами, що приводять до швидкого відновлення та ре­ін­теграції в суспільство.  Важ­ли­во і те, щоб кожен проходив реабілітацію на тій території, де проживає. Адже недарма ка­жуть, що вдома і стіни лікують.

А ось враження від пер­шо­го заняття в новій залі війсь­ковослужбовця Ігоря:

– Я тут відновлююсь після травми плеча, отримуючи різ­ні фізіопроцедури. А от ноги вже можна потренувати на ве­ло­тренажері. Він дуже хоро­ший. Показує всі параметри, навіть скільки калорій спа­лю­єш. Тут вся  техніка чудова, до­помага­тиме  швидше реабіліту­ватись. Така зала сьогодні нам потрібна і добре, що знайшли можливість її обладнати.

 – Для  нас велика честь під­­тримувати і реалізовувати спі­льно з громадою такі про­екти для військових, ветеранів. Ма­ємо великі плани щодо цього,  тож залучатимемо парт­нерів та обов'язково їх втілю­вати­мемо, – зазначає директо­рка Благодійного фонду 
"МХП –Громаді" Тетяна Волочай.

   До речі, створення реабілі­та­ційної зали – капітальний ремонт приміщення і закупівля обладнання – обійшлося в 1,2 млн грн. Половину витрат оп­лачено з  бюджету Миронівсь­кої громади, половина – за кошти  Благодійного фонду.

Фото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано