A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Миронівська міська ТГ
Офіційний вебсайт

Конкурс на заміщення вакантної посади

Дата: 12.03.2021 14:26
Кількість переглядів: 1064

Миронівська міська рада оголошує конкурс на заміщення

вакантних посад відділу культури, молоді та спорту

 Миронівської міської ради:

- начальник відділу -1 шт.од;    

- головний спеціаліст – бухгалтер  – 1 шт.од;     

- провідний спеціаліст  – 2 шт.од.

Вимоги до кандидатів:

 

Начальник відділу:

1. Вища освіта  за освітньо-кваліфікаційним рівнем  магістра, спеціаліста.

2. Вільне володіння державною мовою.

3. Впевнене володіння основними принципами роботи на комп'ютері та відповідними програмними засобами.

4. Стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.

Головний спеціаліст – бухгалтер :

1. Вища  освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче ступеня бакалавра.

2. Вільне володіння державною мовою.

3. Впевнене володіння основними принципами роботи на комп'ютері та відповідними програмними засобами.

4. Без вимог до стажу роботи.

Провідний спеціаліст:

1. Вища  освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче ступеня бакалавра.

2. Вільне володіння державною мовою.

3. Впевнене володіння основними принципами роботи на комп'ютері та відповідними програмними засобами.

4. Без вимог до стажу роботи.

Необхідні документи для участі у конкурсі:

- заява про участь в конкурсі;

- заповнена особова картка /форма П-2ДС/ з відповідними додатками;

-автобіографія або резюме;

- 2 фотокартки розміром 4х6 см;

- копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

- копія документа, який посвідчує особу;

- копія трудової книжки;

- копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

-  документ про повну загальну середню освіту за умови, що підтверджує вивчення української мови як навчального предмета (дисципліни), або державний сертифікат про рівень володіння державною мовою;

- особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції», шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (nazk.gov.ua).

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення за адресою: м.Миронівка, вул.Соборності,48 з

 8-ї до 17-ї години, крім вихідних.          

Додаткова інформація з питань основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці за телефоном: (04574) 5-12-71.

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

на перевірку знання Конституції України, Законів України «Про запобігання корупції», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні» та законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень начальника відділу, провідних спеціалістів відділу культури, молоді та спорту

I. Питання на перевірку знання Конституції України

 1. Основні розділи Конституції України.
 2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2).
 3. Форма правління в Україні (стаття 5).
 4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).
 5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).
 6. Об'єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).
 7. Найважливіші функції держави (стаття 17).
 8. Державні символи України (стаття 20).
 9. Конституційне право на працю (стаття 43).
 10. Конституційне право на освіту (стаття 53).
 11. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).
 12. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).
 13. Обов'язки громадянина України (статті 65-68).
 14. Право громадянина України на вибори (стаття 70).
 15. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).
 16. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України (стаття 92).
 17. Державний бюджет України (стаття 96).
 18. Порядок обрання Президента України (стаття 103).
 19. Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114).
 20. Повноваження місцевих державних адміністрацій (стаття 119).
 21. Система судів в Україні (стаття 125).
 22. Основні засади судочинства в Україні (стаття 129).
 23. Система адміністративно-територіального устрою України (стаття 133).
 24. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).
 25. Повноваження територіальних громад за Конституцією України (стаття 143).
 26. Статус та повноваження Конституційного Суду України (статті 147, 150).
 27. Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України (стаття 154).

ІІ. Питання на перевірку знання Закону України «Про запобігання  корупції»   

 1. Визначення термінів: корупція, близькі особи, члени сім’ї, конфлікт інтересів, корупційне правопорушення, неправомірна вигода (стаття 1).
 2. Суб'єкти на яких  поширена дія Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 3).
 3. Статус Національного агентства з питань запобігання корупції        (стаття 4).
 4. Обмеження щодо використання службових повноважень. (стаття 22).
 5. Обмеження щодо одержання подарунків  (стаття 23).
 6. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (стаття 25)
 7. Обмеження після  припинення  діяльності, пов'язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування (стаття 26).
 8. Обмеження спільної роботи близьких осіб (стаття 27).
 9. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання  функцій держави або місцевого самоврядування (статті 45).
 10.  Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (статті 28).
 11. Заходи  зовнішнього та самостійного врегулювання  конфлікту інтересів (стаття 29)
 12.  Антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів

(стаття 55).

 1.  Участь громадськості в заходах щодо запобігання корупції (стаття 21).
 2.  Облік та оприлюднення декларацій (стаття 47).
 3.  Відповідальності за корупційні  або пов’язані з корупцією правопорушення. (стаття 65).
 4.  Відновлення прав і законних інтересів та відшкодування збитків, шкоди, завданих фізичним та юридичним особам внаслідок вчинення корупційного правопорушення. (стаття 68).
 5.  Контроль та перевірка декларацій. (стаття 51-1)

ІІІ. Питання на перевірку знання Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»

 1. Поняття служби в органах місцевого самоврядування, посадової особи, посади місцевого самоврядування за Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (статті 1, 2, 3).
 2. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (стаття 4).
 3. Право на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5).
 4. Основні напрямки державної політики щодо служби в органах місцевого самоврядування (стаття 6). 
 5. Правове регулювання статусу посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 7).
 6. Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 8).
 7. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 9).
 8. Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування (стаття 12).
 9. Порядок прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (стаття 10).
 10. Присяга посадової особи місцевого самоврядування (стаття 11).
 11. Класифікація посад в органах місцевого самоврядування (стаття 14).
 12. Ранги посадових осіб місцевого самоврядування, порядок їх присвоєння  (стаття 15).
 13. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування (стаття 16).
 14. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 17).
 15. Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування (стаття 18).
 16. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (стаття 20).
 17. Оплата праці, відпустки та пенсійне забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 21).
 18. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах  місцевого самоврядування (стаття 23).
 19. Відповідальність посадової особи місцевого самоврядування (стаття 24).

IV. Питання на перевірку знання Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

 1. Поняття місцевого самоврядування. Право громадян на участь у місцевому самоврядуванні. Основні принципи місцевого самоврядування (статті 2,3,4).
 2. Система місцевого самоврядування (стаття 5).
 3. Територіальні громади (статті 1, 6).
 4. Місцевий референдум. Загальні збори громадян (статті 7,8).
 5. Ради – представницькі органи місцевого самоврядування (стаття 10).
 6. Виконавчі органи рад ( стаття 11).
 7. Органи самоорганізації населення та форми добровільного об’єднання органів місцевого самоврядування (статті 14, 15). 
 8. Організаційно-правова, матеріальна і фінансова основи місцевого самоврядування (стаття 16).
 9. Відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, установами та організаціями, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад та з такими, що не перебувають (статті 17, 18).
 10. Загальна та виключна компетенція сільських, селищних, міських рад (статті 25, 26)
 11. Порядок формування рад (стаття 45).
 12. Сесія ради (стаття 46).
 13. Постійні комісії ради. Тимчасові контрольні комісії ради (статті 47, 48).
 14. Депутат ради (стаття 49).
 15. Виконавчий комітет сільської, селищної, міської, районної у місті ради (стаття 51).
 16. Повноваження виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради (стаття 52).
 17. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 59).
 18. Право комунальної власності (стаття 60).
 19. Гарантії місцевого самоврядування, його органів та посадових осіб (стаття 71).
 20. Обов'язковість актів і законних вимог органів та посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 73).
 21. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування    перед територіальними громадами (стаття 74,75).
 22. Дострокове припинення повноважень ради (стаття 78).

V. Перелік питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень начальника відділу, провідних спеціалістів відділу культури, молоді та спорту:

1. Основні засади державної політики у сфері культури (ст.3 ЗУ «Про культуру»).

2. Права громадян у сфері культури (ст.6 ЗУ «Про культуру»).

 3. Види і суб'єкти діяльності у сфері культури (ст.12 ЗУ «Про культуру»).

4. Рівні базової мережі закладів культури (ст.23 ЗУ «Про культуру»).

5. Види бібліотек (ст. 6 ЗУ «Про бібліотеки і бібліотечну справу»)

6. Повноваження виконавчого органу міської ради відповідно до компетенції у сфері охорони культурної спадщини (п.2 ст.6 ЗУ «Про охорону культурної спадщини»).

 7. Законодавство України про культуру (ст.2 ЗУ «Про культуру»).

8. Поняття гастрольного заходу (ст.1 ЗУ «Про гастрольні заходи в Україні»).

9. Соціальні гарантії працівників бібліотек (ст. 30 ЗУ «Про бібліотеки і бібліотечну справу»)

10.  Завдання фізичної культури і спорту в Україні. (ст.2 Закону України „Про фізичну культуру і спорт”).

11. Основні статті Закону України Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні (від 05.02.1993 № 2998-XII).

12. Головні завдання державної молодіжної політики (п.3 розділу II Декларації «Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні» від 15.12.1992 № 2859-XII).

13. Механізм формування та реалізації державної молодіжної політики в Україні (розділ IV декларації «Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні» від 15.12.1992 № 2859-XII).

14. Принципи утворення і діяльності молодіжних та дитячих громадських організацій та їх засновники (ст. ст. 3,4 ЗУ «Про молодіжні та дитячі громадські організації»).

15. Ким розробляється, затверджується та що передбачає Державна програма розвитку фізичної культури і спорту. (ст.26 Закону України „Про фізичну культуру і спорт”).

V.Перелік питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень головного спеціаліста - бухгалтера відділу культури, молоді та спорту:

1. Назвіть строки сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування  до органів Пенсійного фонду України.

2. Обмеження, встановлені законодавством при закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти.

3. За який період розраховується середня заробітна плата для розрахунку листів тимчасової  непрацездатності?

4. Порядок проведення інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків

5. Порядок списання основних засобів та матеріалів у бюджетних установах.

6. Умови оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів.

7. Інвентаризація, її види та терміни проведення.                         

 8. Нормативно-правове забезпечення організації та ведення бухгалтер­ського облiку,   складання фiнансової звiтностi бюджетної установи.

 9. Основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

 10. Основні вимоги до договору про закупівлю.

 11. Звітний період, види звітності для бюджетної установи.

 12. Поняття бюджетного правопорушення та нецільового використання          бюджетних коштів.

 13. Облікові регістри та первинні документи бухгалтерського обліку. Вимоги до порядку їх складання.

14. Нормативно-правове забезпечення порядку встановлення посадо­вих окладів, доплат, надбавок та нарахування заробітної плати посадовим особам місцевого самоврядування робітникам.

15. Складові заробітної плати посадових осіб місцевого самоврядування, види заохочень та допомог.

16. Розмір премії, який може бути наданий посадовій особі місцевого самоврядування та нормативний документ згідно з яким вона нараховується.

17. Порядок обчислення середньої заробітної плати для розрахунку відпускних, компенсації за невикористану відпустку, лікарняних.

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано